Farms manager

Farms manager | farmhopping

Posted 1 година ago

Ние сме farmhopping – онлайн платформа, където местни производители на истинска домашна храна предлагат своите продукти на всички онези, които са казали “НЕ” на гръцките домати, сиренето с растителни мазнини и индустриално отгледаното месо. Ние сме верни на мисията да съхраним истинския вкус на храната, докато подкрепяме традиционното българско земеделие и улесняваме достъпа на клиентите до здравословна храна.

Нашият екип е отдаден напълно, защото за нас farmhopping не е просто фирмата, в която работим, ами кауза. Работим усилено и не пестим силите си, ентусиазирани сме и вярваме в това, което правим. Ние сме позитивни, пълни с идеи, енергия и няма задача, която да е под нас или която да не свършим, защото не е в длъжностната ни характеристика. Ние сме отборни играчи, защото вярваме, че само заедно ще постигнем целите си, ние сме екип от победители и хора, които са успешни в това, което правят.

В момента търсим мениджър, които да поеме комуникацията с нашите производители.

Искаш ли да станеш част от нашата хранителна революция?

Ти си нашият човек, ако:

 • Имаш добри комуникативни умения, както писмено, така и устно
 • Умееш да водиш преговори
 • Креативен си – когато имаш проблем за решаване се стремиш към ефективност, а не към конвенционалност
 • Целиш се към постигане и поддържане на високи резулатти

Ако се присъединиш към нас, ще трябва да вършиш следните дейности:

 • Да управляваш 50-те производителя, които предлагат продуктите си през farmhopping и да обновяваш профилите им
 • Да следиш и оптимизираш редовно продуктовото разнообразие на база на стратегията на компанията и на търсенето от клиентите
 • В основата на работата си да разчиташ на задълбочени анализи, използвайки както данни от компанията и производителите, така и информация за пазарните тенденции
 • Да добавяш продукти на платформата според сезонността им
 • Да постигаш добри резултати по различни критерии за добро представяне, свързани с продуктовото разнообразие, за което си отговорен
 • Да отговаряш за ценообразуването, като следиш цените на продуктите да са релевантни, спрямо конкуренцията
 • Да уреждаш промоционални активности в различните комуникационни канали с производителите и да ги координираш с маркетинг екипа ни
 • Редовно да следиш пазарните тенденции, промоции и стратегии за успешно представяне
 • Да развиваш новия умения и добри практики, които да съответстват на постоянно развиващия се бизнес
 • Да отговаряш за поддържането на оптимална наличност на продуктите на платформата
 • Да водиш преговори с производители и сключваш договори с тях
 • Да следиш за извършването на плащанията към производителите
 • Да се свързваш директно с производители и да постигаш високи резултати по съответните критериите за добро представяне
 • Да следиш редовно пазарната обстановка, тенденции, представянето на конкурентите и техните стратегии за региона
 • Да изготвяш стратегии на база пазарни проучвания и търсенето от клиентите

Изисквания:

 • Опит като търговски представител – не е задължително да е в сферата на търговия с хранителни продукти, но ще се счита за предимство
 • Отлични умения във воденето на преговори
 • Доказан опит в постигането на резултати и добри аналитични способности
 • Висше образование по релевантна специалност, завършено с високи резултати
 • Доказан опит в постигането на цели, свързани с управление на разходи и приходи
 • Да познаваш особеностите на пазара, продуктите и клиентите в региона
 • Ако имаш опит в работата с e-commerce, ще се счита за предимство
 • Умение за управление на хора
 • Мотивация и увереност при вземането на решения, както и умение да работиш самостоятелно
 • Опит в управлението на проекти
 • Опит в работата в динамична среда
 • Да имаш гъвкав подход към работата и способност да се приспособяваш към бизнес предизвикателства
 • Да бъдеш гъвкав, когато се налагат пътувания и провеждане на външни срещи
 • Умения за работа с компютър и поне средно ниво на работа с MS Office
 • Умения за изграждане на дългосрочни партньорски взаимоотношения

Job Features

Job CategorySales